Kindermanuele therapie

Wanneer een pasgeboren kind een voorkeurshouding van het hoofd ontwikkeld naar één zijde of juist naar overstrekking, kan dit wijzen op een hoog cervicale functie stoornis, kortweg HCFS. In combinatie met overmatig huilen, spugen of reflux, moeilijk inslapen of snel wakker (huilend wakker worden meerdere keren per nacht), asymmetrische schedel en/of een moeizame ontlasting, kan dat worden behandeld door een kindermanueel therapeut.

Er zijn evenwel vele oorzaken waardoor een zuigeling een voorkeurshouding en/of een overstrekking kan vertonen echter, indien kan worden vastgesteld dat de oorzaak ligt in een functiebeperking van de nekwervelkolom, is er een aangrijpingspunt voor behandeling.
Het vaststellen en het behandelen van bovenbedoelde functiestoornis gebeurd door de kinder-manueeltherapeut. De kinder-manueeltherapeut dient hiertoe ingeschreven te staan in het register van de European Workgroup for Manual Medicine (EWMM). Inschrijving in dit register waarborgt het kwaliteitsniveau middels na- en bijscholing. Dit register is ook erkend door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zodat hier sprake is van een reguliere behandelvorm. De vergoeding van deze zorg vindt derhalve plaats vanuit de basisverzekering.

Middels een zeer milde prikkel op de bovenste nekwervels en schedel kan er een enorme verandering ontstaan in het gedrag en de mobiliteit van het hoofd van het jonge kind.

Er worden in de kinder-manueeltherapeutische behandeling van de zuigeling dan ook geen harde manueel therapeutische technieken (kraken) gebruikt maar enkel mobiliserende zachte technieken. Deze technieken worden veelal toegepast in het bovenste deel van de nekwervelkolom van de zuigeling waarna na gemiddeld 3 tot 4 behandelingen er sprake is van een normalisering van de beweeglijkheid en meestal na enige dagen/weken ook van de stand van het hoofd. In de begeleiding van dit traject is de hulp van een kinderfysiotherapeut over het algemeen onmisbaar. Deze weet de ouders te voorzien van de juiste adviezen en oefeningen.

Buiten de baby’s behandelen kinder-manueeltherapeuten jaarlijks nog duizenden kinderen in de leeftijd 0 – 18 jaar voor wervelkolom(gerelateerde) klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, evenwichtsproblemen, slechte tot matige motoriekontwikkeling etc. In combinatie met voornoemde symptomen is er regelmatig sprake van gedragsproblemen. Gedragsproblemen op zich staand zijn over het algemeen geen reden om de kinder-manueeltherapeut te raadplegen. Echter was in de zuigelingenleeftijd sprake van bovenomschreven (onbehandelde) nekproblemen, dan is het zinvol de kindermanueeltherapeut te raadplegen. Raadpleeg daarvoor ook de foto’s van uw baby in het eerste levensjaar.

Niet alle symptomen hierboven vermeld hebben in ieder individueel geval per sé een relatie met een functiestoornis van de nekwervelkolom. Als u echter verschillende symptomen herkent bij uw kindje, kan het raadzaam zijn onze kinder-manueeltherapeut te raadplegen.

De kindermanueel therapeut in ons team is Wendy Evers. Zij zal altijd alvorens een kind te behandelen een uitgebreid onderzoek doen om te kijken of er naast deHCFS andere problemen aanwezig zijn. Ook werkt zij binnen het team van ViaFysio nauw samen met de kinderfysiotherapeuten.